De två omikron-smittorna i fråga har sitt ursprung från Sverige. De exponerade har satts i karantän.

– Det är mycket sannolikt att det är fråga om omikronvariant, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Misstanken om omikron i den här smittkedjan, som nu informerats av Institutet för hälsa och välfärd (THL), föddes på ÅUCS. Med de egenproducerade PCR-testen på ÅUCS laboratorium får man samtidigt resultat om ett positivt coronafall samt om det eventuellt är fråga om ett omikronvirusvariant vars s-gen omvandlats. Samma teknik användes redan förra våren för att särskilja coronavirusets alfavariant från de positiva proven.

Den slutliga sekvenseringsbekräftelsen, för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts del, om omikronvarianten får man troligtvis senast imorgon.

De personer som exponerats har försatts i karantän.

De personer som blivit smittade har haft lindriga symtom och har inte behövt sjukhusvård.

 

THL:s pressmeddelande (på finska):

https://thl.fi/fi/-/suomessa-todettu-omikronvariantin-aiheuttama-koronatartunta?redirect=%2Ffi%2F