Influensa är en allvarlig sjukdom som kan orsaka farliga följdsjukdomar, såsom lunginflammation. Influensavaccinet är det säkraste och bästa skyddet mot influensa. Det är särskilt viktigt att vaccinera sig under coronapandemin.

”Att insjukna i influensa och corona samtidigt är en dålig kombination för vem som helst, men i all synnerhet för riskgrupperna. Därför är det särskilt viktigt att ta influensavaccin i år. Vaccinet förebygger spridningen av influensa och skyddar både den egna hälsan och den närmaste kretsen”, säger Hanna Nohynek, överläkare vid THL.

Riskgrupperna får vaccinet gratis

Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta får influensavaccin gratis. 

Avgiftsfri vaccination ges åt 

  • alla som fyllt 65
  • barn i åldern mellan 6 månader och 6 år
  • gravida kvinnor
  • personer som på grund av sjukdom eller behandling hör till riskgruppen
  • närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa
  • män som inleder sin beväringstjänst och kvinnor som inleder frivillig militärtjänst
  • anställda inom social- och hälsovården samt läkemedelsförsörjningen.

Dessutom erbjuds vaccinet åt personer som bor eller vistas längre tider i anstaltliknande förhållanden, såsom mottagningscentraler och fångvårdsanstalter.

Vaccinationerna inleds i november

En del kommuner har redan inlett influensavaccinationerna för riskgrupper, men största delen börjar vaccinera i början av november. De som har rätt till gratis vaccination kan få vaccinet på den egna hälsocentralen eller rådgivningen. Hälsocentralerna meddelar om vaccineringstiderna och -platserna i sina regioner.

”Stora massvaccinationer som tidigare år kan inte genomföras på grund av coronapandemin, men till exempel vaccinationstillfällen som baserar sig på tidsbokning är möjliga.  Kommunernas vaccinationsansvariga planerar vaccinationsarrangemangen så att vaccinationen kan genomföras på ett säkert sätt och med beaktande av hygienåtgärderna”, säger Hanna Nohynek.

Personer som inte ingår i riskgrupperna eller närkretsen kan köpa vaccinet från apoteket på recept från läkare och låta den injiceras på hälsostationen. Vaccinet kan även fås från privata läkarstationer. En del arbetsgivare erbjuder sina arbetstagare vaccinet via företagshälsovården. 

Influensasäsongen har ännu inte börjat

Influensasäsongen har ännu inte börjat i Finland. Sedan i juli har inte en enda laboratoriebekräftad influensasmitta anmälts till THL:s register över smittsamma sjukdomar. I år har influensaaktiviteten varit mindre både på norra och södra halvklotet än under tidigare år.

”Den pågående covid-19-pandemin och de åtgärder som förhindrar virusets spridning, så som hygienanvisningar, säkerhetsavstånd och användning av masker, har sannolikt också påverkat antalet influensasmittor. Det är dock omöjligt att förutspå hur kraftig den kommande influensaepidemin är, så det lönar sig att ta vaccinet nu när läget ännu är lugnt”, säger Niina Ikonen, specialist vid THL.

THL följer upp hur influensasäsongen framskrider och uppdaterar den aktuella influensaöversikten under hela säsongen.

Ytterligare information

Vad är influensa?
THL

Vaccin mot influensa
THL

Uppdaterad influensaöversikt (på finska)
THL