Överkonstapel Mika Vainioranta Bild: Krista Luoma

Överkonstapel Mika Vainioranta vid Polisinrättningen i Österbotten har utsetts till Årets Polis 2020. Vainioranta som arbetar vid Kauhajoki station leder specialgruppen för krävande situationer (VATI) vid Polisinrättningen i Österbotten.

VATI-verksamheten är polisens specialverksamhet, där specialutbildade poliser arbetar med de mest krävande och farligaste polisuppdragen. Uppdrag av detta slag är bl.a. gripande av beväpnade personer och belägringssituationer. VATI-grupperna finns vid alla polisinrättningar med undantag för Polisinrättningen i Helsingfors, som har en egen riksomfattande beredskapsenhet.

En rättvis och ansvarsfull gruppchef

Mika Vainioranta har varit med från början i arbetet med att grunda och utveckla gruppverksamheten för krävande situationer vid Polisinrättningen i Österbotten. Han har utvecklat sin egen kompetens och den egna gruppens kompetens genom att aktivt delta i utbildningar och hålla nära kontakt med aktörer vid andra enheter.

Enligt motiveringarna för valet till Årets Polis har gruppens kompetensnivå under de senaste åren höjts till absolut toppnivå i hela landet som ett resultat av Vainiorantas långtida arbete. Han arbetar även med att utbilda nya poliser i gruppverksamhet för krävande situationer vid Polisyrkeshögskolan.

”Vainioranta åtnjuter exceptionellt förtroende och respekt inom arbetsgemenskapen. Vid uppdrag klarar han av att agera lugnt som chef eller situationsledare även i svåra situationer och skapar en lugn atmosfär för verksamheten som helhet. De underordnade vill ha Vainioranta som chef i verksamhetsgruppen”, konstateras i motiveringarna.

Enligt motiveringarna klarar Vainioranta även av att analytiskt och objektivt bedöma gruppverksamheten.

En VATI-polis blir aldrig fullärd

Vainioranta har under sin nästan 20 år långa karriär som polis arbetat med frågor som rör maktmedel. Han tog grundexamen som polis år 2000 och sökte snart efter detta till en fältutbildarkurs i maktmedel för att utveckla kompetensen inom olika delområden inom användning av maktmedel hos personalen vid polisinrättningen.

Krävande situationer är enligt Vainioranta ofta professionellt utmanande och man måste försöka lära sig av dem med tanke på framtiden.

– I det här jobbet blir man aldrig helt fullärd, utan det finns alltid någonting att utveckla. Själv upplever jag att det är viktigt att utveckla den egna yrkeskunskapen och ha goda relationer med chefer och underordnade för att upprätthålla den egna arbetsmotivationen. Det är även givande att märka att det som man lärt sig under utbildningen kan tillämpas i grupp vid uppdrag i praktiken. Arbetet är säkert och ger resultat, säger han.

Poliserna som deltar i VATI-verksamheten är specialutbildade. Enligt Vainioranta kräver uppgifterna vissa fysiska, psykiska och sociala egenskaper samt bland annat flexibilitet, förmåga att arbeta i grupp och god stresstålighet.

– Även om vi alla är nervösa ibland är det viktigaste med tanke på uppdraget att hålla känslorna i schack. Även i krävande situationer bör man kunna göra riktiga observationer och utgående från dessa fatta rätt beslut. I VATI-grupperna övar man även detta, säger han.

VATI-verksamheten har utvecklats både på riksnivå och på lokal nivå

Enligt Vainioranta bidrar även ständig utveckling av VATI-verksamheten på såväl riksnivå som lokal nivå till meningsfullheten hos arbetet.

– Polisyrkeshögskolan svarar för arrangemangen för VATI-utbildningen i nära samarbete med beredskapsenheten vid Polisinrättningen i Helsingfors. Detta samarbete möjliggör för sin del att VATI-verksamheten kan utvecklas på ett planmässigt och professionellt sätt, konstaterar Vainioranta.

Vainioranta berömmer Polisstyrelsens insats i utvecklingsarbetet.

– Polisstyrelsen har under de senaste åren arbetat målmedvetet bland annat med att utveckla skyddsutrustning och annan utrustning. HEVI-pansarfordonen väckte inledningsvis diskussion, men har redan på kort tid visat sig vara nödvändiga och hittat sin plats inom polisverksamheten i Finland, säger Vainioranta.

Enligt honom har utvecklingsarbetet märkbart förbättrar arbetssäkerheten och polisens handlingsförmåga i krävande situationer. Han berömmer även ledningen för Polisinrättningen i Österbotten, som möjliggjort utvecklingen av VATI-verksamheten till dess nuvarande nivå.

Polisen strävar efter opartiskhet i all sin verksamhet

Mika Vainioranta har tidvis följt med den offentliga debatten om polisens verksamhet. Enligt honom innebär flera faktorer i anslutning till polisens verksamhet utmaningar för kommunikationen.

– Polisen kan inte alltid informera om saker på ett sätt som är fördelaktigt för polisen eller rätta alla felaktiga rykten, eftersom detta kan äventyra gärningsmannens eller andra parters intresse eller integritet. Vissa taktiska och tekniska metoder samt planer i anslutning till polisverksamheten är inte heller offentlig information, säger han.

Han understryker att polisen strävar efter opartiskhet i all sin verksamhet.

– I den offentliga debatten är åsikterna ofta mer partiska. Detta leder lätt till att ärendet är behandlat och domarna fastslagna i kvällstidningarna redan före utredaren har hunnit skriva ut ärendet vid arbetsdatorn. Oftast lönar det sig att hålla huvudet kallt.

Enligt Vainioranta är polispersonalen i Finland engagerad i sitt arbete och har en verklig vilja att göra ett bra jobb.

– Var och en av oss gör misstag ibland och givetvis bör även polisen vara betedd på att vår verksamhet granskas och bedöms av andra.

En hedersbetygelse till hela VATI-verksamheten

I motiveringarna för valet av Årets Polis konstateras att Vainioranta i sitt arbete alltid betonar betydelsen av smidig gruppverksamhet. Enligt honom är valet till Årets Polis även en hedersbetygelse till VATI-gruppen i Österbotten och VATI-verksamheten i hela landet.

– Jag har fått var en del av en kedja med proffs och nu är det min uppgift att ta emot ett pris för vårt gemensamma arbete, konstaterade han vid Årets Polis-festtillställning fredagen den 23 oktober 2020 i Helsingfors.

Årets polis utsågs nu för 45:e gången Valet görs av Helsingfors Juniorhandelskammare, Finlands Polisorganisationers Förbund och Polisstyrelsen.

Valet offentliggjordes vid en festtillställning, som på grund av coronapandemin ordnades i liten skala.