© Samuli Lintula / Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Det privata psykoterapicentret Vastaamo, som blivit utsatt för dataintrång och utpressning, har producerat psykoterapitjänster för Åucs psykiatri.  Före 31.12.2018 har 49 personer beviljats betalningsförbindelse av Åucs för service hos Vastaamo.  Dataintrånget gäller högst 49 klienter vid Åucs.

Idag, fredagen 23 oktober 2020, har vi skickat ett personligt meddelande till envar av dessa klienter om en eventuell avvikelse i dataskyddet.

Ärendet har brottsanmälts och vi ger vårt fulla stöd till myndigheterna som håller på att reda ut frågan.   Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har dessutom anmält ärendet för dataskyddsombudet.

En absolut utgångspunkt i vår verksamhet är våra patienters privatliv och intimitetsskydd och att trygga allas personuppgifter.  Vi är synnerligen oroade och ledsna att ett dylikt brott mot skyddade personliga uppgifter kunnat ske.