Nina Mönkkönen/Liikenneturva

På landsvägarna övergår man till sänkta hastighetsbegränsningar under vintern och den mörka tiden från och med torsdagen den 22 oktober 2020. Vinterhastigheter kommer att införas i hela landet före utgången av oktober. De flesta hastighetsmärken byts ut vecka 44.

Vintertid sänks hastighetsbegränsningen på landsvägarna i regel till 80 kilometer i timmen. På vissa vägavsnitt sänks hastighetsbegränsningen till 70 kilometer i timmen. De lägre hastigheterna är påkallade bland annat av en stor trafikmängd eller sämre säkerhetsnivå. Tack vare hastighetsbegränsningarna vintertid räddas uppskattningsvis åtta människors liv varje år och flera tiotals personer undgår skador. De sänkta begränsningarna har också andra fördelar: bränsleförbrukningen och utsläppen minskar, beläggningen slits långsammare och däckbullret minskar.

Hastighetsbegränsningen på 100 kilometer i timmen förblir i regel i kraft på alla vägar med mitträcke samt på andra avsnitt av huvudvägar där körriktningarna är separerade från varandra. Dessutom behålls begränsningen på 100 kilometer i timmen på vissa lågtrafikerade landsvägar till exempel i Lappland.

På motorvägarna sänks hastighetsbegränsningen till 100 kilometer i timmen. Undantag utgör motorvägsavsnitt med variabla hastighetsbegränsningar. På dessa vägar kan högre begränsningar gälla under dygnets ljusa timmar och när körförhållandena är goda ända till slutet av november. Variabla hastighetsbegränsningar finns till exempel på riksväg 1 och 7.

I Finland återinförs sommarhastigheterna i regel i månadsskiftet mars-april, när dagarna blir längre och väglaget bättre.

Utöver vägmärkena regleras den högsta tillåtna hastigheten också av andra trafikregler. Vägtrafiklagen ålägger föraren att beakta bland annat vägens skick, vädret, föret, sikten och trafikförhållandena. För att köra säkert måste man ibland hålla en betydligt lägre hastighet än vad hastighetsbegränsningsmärket tillåter.

Var beredd på mörkret med lyktor och reflex

Snömängden varierar från år till år, men en sak är säker varje vinter: det är mörkt på kvällar och morgnar.

”Särskilt när det regnar är det svårt att se fotgängare och cyklister. Se därför till att ha lyktor och reflex – oavsett om du kör bil, cyklar eller promenerar”, säger Auli Forsberg, trafiksystem- och trafiksäkerhetsexpert vid Trafikledsverket.

I år kan en del cyklister bli tvungna göra ett stopp i affären eftersom det i och med den nya vägtrafiklagen numera är obligatoriskt med röda baklyktor när det är mörkt. Polisen kan ge dig en anmärkning eller avgift för trafikförseelse om du kör utan lykta.

Bilister bör byta till vinterdäck i tid, se till att vindrutorna är i toppskick, kontrollera att lyktor och strålkastare fungerar och lätta på gasen när sikten är dålig. På så sätt får man mer tid att reagera. När man kör på landsväg är det också viktigt att komma ihåg att älgjakten har inletts.

“Särskilt i skymningen kan man överraskas av större och mindre hjortdjur som plötsligt springer ut på vägen, och de har varken lyktor eller reflex”, påminner Tuomas Österman, trafikregleringsexpert vid Trafikledsverket.