Högsta domstolen (HD) har beviljat besvärstillstånd i ett ärende som gäller förundersökning i samband med en artikel som publicerats i tidningen Helsingin Sanomat. 

Helsingin Sanomat publicerade den 16 december 2017 en artikel om Försvarsmaktens Signalunderrättelsecenter, och i anslutning till den undersökte polisen ett fall av misstänkt röjande av statshemlighet. Journalisten, som hördes som vittne i förundersökningen, hade vägrat att besvara vissa frågor genom att hänvisa till journalisters källskydd och rätten till anonymitet. Journalistens besvärstillstånd gäller frågan om journalisten hade rätt att vägra.