Month: October 2020

De splittrade social- och hälsovårdstjänsterna på västkusten fungerar osmidigt när det gäller att möta klienternas behov av service – THL utvärderar social- och hälsovårdstjänsterna inom Åbo universitetssjukhus sjukvårdsdistrikt

Social- och hälsovårdsservicen inom områdena Egentliga Finland, Satakunta och Vasa är splittrad. Det splittrade servicesystemet försämrar klienternas möjligheter att få den service de behöver i rätt tid och i tillräckligt…